Ponte Pietra

Ponte Pietra

Ponte Pietra betyder helt enkelt stenbro. Det är en bågbro byggd på romartiden, av tegel och en slags kalksten. Det är den äldsta bron i Verona, den gamla romarvägen Via Postumia gick över Ponte Pietra på sin väg från Genova till Aquileia.

Tyskarna sprängde bron 1945 men det byggdes upp igen med samma material och stod klar i slutet av 50-talet.